Mēs esam Latvijas Mobilitātes Asociācija

Par mobilitātes pakalpojumu uzlabošanu un attīstību Latvijā

Uzzini, kas ir mūsu misija

Mūsu
Misija

Lai gan daudziem mobilitātes pakalpojumi ir labi zināmi, Latvijā kopumā šī nozare ir vēl tikai sākuma posmā.

Uzzini kā kļūt par biedru

Asociācijas un tās biedru mērķis ir veicināt mobilitātes pakalpojumu izplatību, kā arī uzlabot sabiedrības informētību un izpratni par tiem un to sniegtajām iespējām un ieguvumiem pilsētu transporta sistēmas uzlabošanā.

Turklāt, viens no galvenajiem uzdevumiem ir ciešāka sadarbība ar valsts un pašvaldību iestādēm, lai veicinātu nepieciešamās infrastruktūras – velojoslu, novietņu, uzlādes punktu, utt. – ieviešanu un attīstību, kā arī pilnveidotu un uzlabotu nozares regulējumu.

Biedri

Latvijas Mobilitātes Asociācija apvieno vadošos uzņēmumus, kas Latvijā piedāvā dažādus transporta un mobilitātes pakalpojumus.

Kļūt par biedru

Latvijas Mobilitātes Asociācija ir atvērta jaunu biedru – nozares uzņēmumu, ekspertu un entuziastu – dalībai. Lai pieteiktos, raksti mums e-pastu

info@mobilitate.lv